Emmelot Advocaten

Op zoek naar de juiste advocaat? Naar iemand die niet alleen betrouwbaar en betrokken is, maar bovendien ook de noodzakelijke juridische deskundigheid bezit. Bij Emmelot Advocaten vind u precies wat u zoekt. De naam Emmelot staat al decennia garant voor gedegen kennis en een uitgebreide juridische ervaring op verschillende gebieden. Dit familiebedrijf werd in het begin van de twintigste eeuw opgericht in Utrecht en is in 2008 verhuisd naar Nieuwegein. Na het overlijden van Mr E.R. Emmelot (Enny) juli 2017 is het kantoor onder dezelfde naam voortgezet door Mr P.F. Emmelot (Paul), gespecialiseerd in strafrecht. Hij is lid van de NeKAN (Netwerk Kleine Advocatenkantoren Nederland) zodat ervaringen en juridische kennis gedeeld kan worden met collega's (zie ook www.nekan.nl).

Emmelot Advocaten
Eikstraat 82
3434 TH Nieuwegein
T 030 - 2312105
F 030 -2300479
E info@emmelotadvocaten.nl
Kvk nr. Mr P.F. Emmelot: 30282962

Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Waarneming geschiedt door Mr A.R. Jaarsma (zie ook www.bakkerenjaarsma.nl).

In het kader van de dienstverlening worden uw persoonsgegevens verzameld en beveiligd. Hier wordt vertrouwelijk en zorgvuldig mee omgegaan en uitsluitend gebruikt als dit voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.
Er kunnen op deze website verwijzingen naar andere websites worden geplaatst, al dan niet door middel van hyperlinks. Emmelot Advocaten is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites uw persoonsgegevens verwerken.

Bij wijzigingen of aanvullingen op deze privacyverklaring worden deze op de website gepubliceerd.
Mocht u daartoe aanleiding zien, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.